Godziny otwarcia.

Zapraszamy do naszego Muzeum codziennie
w godzinach 10.00-15.00
Istnieje możliwość dostosowania godzin
do indywidualnych potrzeb.
Wizyta trwa ok 45 minut.

Cena biletu – 15 zł/os
Dzieci do lat 3 bezpłatnie